Butik Pilti

Økologisk og biodynamisk gårdbutik

 

Donationer

Giv et bidrag til Marjatta
Hjemmenes Støttefond. Støttefonden indsamler midler til at sikre gode forhold for Marjattas beboere.

Kunstarv fra Grethe Bagge

Salget fra Marjattas kunstarv går ubeskåret til MarjattaHjemmenes Støttefond, og dermed til gavn og velfærd for alle beboere på Marjatta.