Lokalråd

Rolle Navn
 Beboerrepræsentant

Næstformand,

Søren Mortensen (far til Tea på Lærkegården)

Hørhusene 75, 4000 Roskilde

Mobil 61 67 17 87

E-mail: soren@roskildekattepension.dk

Hardy Petersen (far til Laura i Uglebo)

Klitvej 16,  2680 Solrød Strand

Mobil: 40 16 91 03

E-mail: hardypetersen@icloud.com

Mia Husted (mor til Laura på Lærkegården)

Søndre Allé 14, 1. 2500 Valby

Mobil: 41 89 84 87

E-mail: mihu@kp.dk

Inge Lise Holmgren (mor til Andreas i Svalebo)

Nøddevænget 20, Dalby, 4690 Haslev

Hjem: 24 59 86 25

E-mail: ingelise@dalbynet.dk

 Antroposofisk uddannet – leder af Marjattas Uddannelses-   og kulturcenter

Terje Erlandsen

Strandvejen 11, 4733 Tappernøje

Mobil: 20 54 25 04

E-mail: teer@marjatta.dk

 Formand, repræs. for driftsfonden

Jørgen B. Svendsen (far til Johanne i Svalebo)

Nordkrog 9, 2900 Hellerup

Mobil: 53 80 28 56

E-mail: jbsvendsen@mail.dk

 Forstander (deltager ifølge forretningsordenen uden stemmeret)

Mette Bergø (forstander SampoVig)

Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge

Medarbejderrepræsentant  ubesat