Børnehave klasse

Der bliver fortalt eventyr, laves sanglege, eleverne skal lære at holde i hånd.

Barnet lever meget i efterligning og i billedverdenen.  Årstidsfesterne bliver brugt igennem året som fortælling. Eleverne lærer fra helhed til detalje. De øver fingerlege, sanglege og rytmer, bevægelser og sanserne er i brug hele tiden. Regnebrødrene introduceres i dette skoleår og repræsenterer hver sin regneart og temperament. Eleverne har musik, kor eurytmi, grundmotorisk træning og håndarbejde.