Databeskyttelse (GDPR)

For at Marjatta kan udføre arbejdet med at sikre beboere og elever gode liv, herunder samarbejdet med kommunerne, har vi brug for informationer. Det gælder blandt andet informationer om dig som beboer, dine pårørende, ansatte og samarbejdspartnere.

Når Marjatta behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Vi har anmeldt vores brug af data til Datatilsynet og er underlagt tilsyn. Vi bruger Region Sjællands IT-systemer, som er underlagt meget høje sikkerhedskrav.

Hvilke oplysninger henter vi om dig?

I vores samarbejde med dig, er det nødvendigt, at indhente en række oplysninger om dig. Vi bestræber os på ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendigt for vores arbejde.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig. Dette kan du få oplyst ved at henvende dig til din gruppeleder.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig -og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må/skal opbevare dine oplysninger. Det afhænger af de enkelte oplysninger, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

Der vil være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde vil de blive overført til et aktiv.