Lisbet Kolmos fylder 80 år den 16. januar 2023

Læge med blik for alternativer

Lisbet Kolmos er læge med særlig omsorg for udviklingshæmmede, og dertil lidt af en mønster­bryder. Gennem en menneskealder har hun været knyttet til Marjatta, den landskendte institution for udviklingshæmmede i Tappernøje nord for Præstø. I 25 år var Lisbet leder af institutionen, men valgte for en årrække siden at give plads til yngre kræfter og for at hellige sig opgaven med opbygning af Marjattas udviklingscenter og helsecenter, som blev til på hendes initiativ. Også her har yngre kræfter nu taget over, så hun omsider er parat til en fortsat aktiv pensionstilværelse.

Det lå ellers ikke i kortene, at Lisbet skulle vie sit liv til at arbejde med udviklingshæmmede. Hun kommer ud af en gammel fynsk købmandsslægt, som i generationer drev grosserervirksomhed og konsulat i den kendte Oluf Bagers Gård i Odense. Men Lisbet brød med familietraditionen og læste medicin. Efter embedseksamen i 1974 var hun i en årrække fuldtidsforsker i selvmord. Det førte til licentiat (Phd) graden i 1978, og vejen lå nu åben for en universitetskarriere. Men det skulle gå helt anderledes.

Allerede i studieårene havde hun stiftet bekendtskab med den særlige Rudolf Steiner pædagogik for udviklingshæmmede, som praktiseres på Marjatta. Institutionens gode atmosfære og fine pæda­gogiske resultater vakte hendes interesse, og derfor sagde hun ja, da hun i 1984 fik tilbudt stillingen som forstander for institutionen. Det var et totalt sceneskift fra livet blandt lærde akademikere til hverdagen på en lille græsrodspræget institution, som arbejdede med alternative metoder, i kanten af det etablerede system. Der var da også flere hævede øjenbryn på universitetet, og hårdt presset har Lisbet senere indrømmet, at kulturskiftet ikke var helt let. Men hun siger samtidig, at det var én af de bedste beslutninger i hendes liv.

Og siden da er det gået slag i slag. Lisbet er konstant på vej med nye idéer. Det kan til tider være en udfordring for hendes omgivelser, men hun er samtidig god til at få skabt et fælles mål, så alle trækker med på samme hammel. Ledelsesstilen er venlig men fast. Sammen med en stab af enga­gerede medarbejdere, har hun over årene udviklet Marjatta, fra en niche for de få, til noget som i dag er et veletableret behandlingstilbud til børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Lisbet har været en bærende kraft i en markant udvikling. Det stiller særlige krav om dialog, ikke bare med myndig­heder og samarbejdspartnere, men med samfundet i bredeste forstand. Det har hun mestret som få.

Lisbet er gift på 51. år med Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet i Odense. Parret har tre børn.

Fødselaren fejres på selve dagen ved en reception i Marjattas Kulturhus, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, kl. 14-16.