Donationer

Bidrag til MarjattaHjemmenes Støttefond

MarjattaHjemmenes Støttefond indsamler midler til at sikre gode forhold for Marjattas beboere.

Der kan ikke opnås offentlige tilskud til opførelse af private boliger til udviklingshæmmede. MarjattaHjemmenes Støttefond indsamler derfor midler til at sikre gode tidssvarende boliger for Marjattas beboere og til i øvrigt at støtte Marjattas arbejde for beboere og elever.

Det er forældrenes ønske og Støttefondens mål, at alle der har været elever på Marjattas skole, skal tilbydes en bolig indenfor Marjattas voksencentre, hvis de har lyst. En bolig, som tilgodeser individuelle støttebehov, og hvor den enkelte oplever sig inkluderet i en større sammenhæng.

Støttefonden har gennem årene modtaget betydelige bidrag til arbejdet, som har givet mulighed for opførelse af boliger, værksteder, kulturhus med mere. Bidragene er modtaget fra både private personer som velgørende fonde og arv. Enkelte virksomheder vælger at give et bidrag for hver af deres ansatte, som så får glæden af fradraget.

Gaver og bidrag

Gaver og bidrag til MarjattaHjemmenes Støttefonds arbejde, kan overføres til:

Reg.nr. 2426 – kontonr. 447 00 27172 eller MobilePay 25548 med beskeden Støttefond og givers cpr.nr. Det er vigtigt at oplyse cpr.nr. hvis du ønsker at benytte fradraget for donation.

For udenlandske donationer kan IBAN.nr. DK36 2000 4470 027172 anvendes (mellemrum skal ikke bruges). For donotations outside of Denmark IBAN DK3620004470027172 can be used. Please state name or organisation in message.

Gaver og bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen, i 2021 er det max. 17.000,- pr. år. MarjattaHjemmenes Støttefond opbevarer alene cpr.nr. med henblik på indberetning til SKAT for fradrag.

Arv og testamente

Der kan doneres arv til MarjattaHjemmenes Støttefond gennem oprettelse af testamente. Vi har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, så der nemt og enkelt kan oprettes et testamente. I testamentet kan vælges at donere hele eller dele af arven til MarjattaHjemmenes Støttefond.

Testamentet er gratis at oprette, når der doneres arv til os. Læs mere om, hvordan testamentet oprettes ved at trykke her. Opret testamente.

Sådan oprettes testamentet
Testamentet oprettes ved at svare på 12-15 spørgsmål online hos Dokument 24. Når spørgsmålene er besvaret, har virksomheden allerede udarbejdet et juridisk gyldigt testamente. Testamentet sendes straks pr. e-mail, hvorefter det skal skrives under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner. Virksomheden medsender en detaljeret guide til, hvordan underskrift foregår i praksis.

Dokument 24 hjælper altid gerne med at svare på spørgsmål til oprettelsen af testamentet. Det koster ikke noget at være i dialog med virksomheden. Virksomheden kontaktes på tlf. 5370 1030 eller på info@dokument24.dk

Vi er fritaget for at betale arveafgift. Al arv går således ubeskåret til Marjattas gode og tidsvarende boliger for Marjattas beboere samt støtte til Marjattas beboere og elever. Vi sætter stor pris på store som små testamentariske donationer.

30%-reglen

Det betyder samtidigt, at der er mulighed for at udnytte 30 %-reglen. Hvis man testamenterer mindst 30% af formuen til en afgiftsfritaget organisation og lader den betale alle arveafgifter og omkostninger, så kan arvingerne til de sidste 70 % slippe billigere i arveafgift. Der kan læses mere om 30%-reglen hos Dokument24.

 

For yderligere oplysninger kontakt Bernhard Schmitz eller Thomas Crone på tlf. 5596 5119 eller marjatta@marjatta.dk.