Ydelsesbeskrivelser

Marjatta har driftsoverenskomst med Region Sjælland, og takster for alle Marjattas enheder fastsættes af Regionsrådet.

For hver takst er der en ydelsesbeskrivelse, som beskriver det indhold, som taksten dækker.

 1. Marjatta Skolehjem (inkl. aflastning og STU)
  Aflastning efter SEL § 66 stk 1
  Bo-træningstilbud efter SEL § 66 stk 1 og 107
  Døgntibud § 108 takst 0
  Døgntibud § 108 takst 1
  Døgntilbud § 66 stk 1 takst 0
  Døgntilbud § 66 stk 1 takst 1
  Døgntilbud § 107 takst 0
  Marjatta døgntilbud § 107 takst 1
  STU
 2. Marjatta Dagtilbud (værksteder og A-huse)
  Dagtilbud efter SEL § 36 
  Dagtilbud takst SEL § 103
  Dagtilbud SEL§ 104 takst 0
  Dagtilbud SEL § 104 takst 1
  Dagtilbud SEL§104 takst 2
 3. Marjatta VoksencentreRistolahaven
  Ristolahaven § 108

  SampoVig
  SampoVig §108 Takst 0
  SampoVig § 108 takst 1
  SampoVig § 108 takst 2

  Sofiegården
  Sofiegården § 108

  Vidarslund Voksencenter
  Vidarslund § 108 takst 0
  Vidarslund § 108 takst 1
  Vidarslund § 108 takst 2
  Vidarslund § 108 takst 3