Organisationen og kontakter

Organisationen

Marjatta drives af 2 fonde.

  1. Driftsfonden Marjatta, som forestår den daglige drift og har driftoverenskomst med Region Sjælland.
    Driftfonden har ca. 480 ansatte og 211 beboere/elever fordelt på et skolehjem, 4 voksencentre, 4 aktivitets- og samværshuse, samt 3 produktionsværksteder og et udviklingscenter.
  2. MarjattaHjemmenes Støttefond, som indsamler midler til at opføre og vedligeholde Marjattas ejendomme, som lejes af Driftfonden Marjatta, samt at støtte forskellige aktiviteter for Marjattas beboere. Støttefonden driver endvidere Uddannelsescenter Marjatta.

Marjattas to fonde ledes overordnet af samme bestyrelse, som har ansat en Daglig ledelse til at forestå ledelsen af den daglige drift.

Marjattas organisation er bygget op på princippet om ledelses så tæt på opgaven som muligt, og der er lagt vægt på at de enkelte grupper ledes af gruppeledere, som deltager i det daglige arbejde.