Bestyrelsen

Bestyrelsen

Marjatta er en startet på initiativ af forældre. Læs mere herom under Marjattas historie (link).

Marjattas bestyrelse er derfor sammensat af
4 forældrevalgte medlemmer
2 medlemmer valgt af bestyrelsen
1 udpeget af Regionsrådet (pga. driftsoverenskomst)
1 udpeget af de lokale kommuner i fællesskab
1 medarbejderrepræsentant
1 repræsentant for antroposofien.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede spørgsmål, og er ansvarlig for den pædagogiske kvalitet, økonomi o.lign. for hele Marjatta. Bestyrelsen har ansat en ledelse til at varetage den daglige drift.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. De 4 forældrevalgte medlemmer vælges efter indstilling på fondenes årsmøde i maj.

Lokalråd

Samarbejdet med beboernes pårørende er afgørende for Marjattas succes i arbejdet. Marjatta har derfor for hvert af de 4 voksencentre og Skolehjemmet et lokalråd, som har en rådgivende funktion i forhold til det lokale center. Lokalrådene kan komme med forslag vedr. tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og samarbejdet på tværs, ligesom de kan tage initiativ til forskellige pårørende-aktiviteter som fester o.lign. Lokalrådene mødes 4 gange årligt.

Lokalrådene vælges på stedernes årsmøder.

Marjattas bestyrelser har nu konstitueret sig således:

Formand:
Peter Pedersen

Næstformand:
Henrik Studsgaard

Medlem af forretningsudvalget:
Karen Albertsen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Claus Pedersen (Medlem)
Simon Skaaning (Medlem)
Kirsten Devantier (Medlem, valgt af Region Sjælland)
Brian Hornbek (Medlem, valgt af Næstved Byråd)
Marko Fribert (Medlem, medarbejdervalgt)
Tomas Johansen (Medlem, antroposofisk indsigt)
Per B. Christensen (Medlem)

Suppleanter:
Geerhard Deneken
Vibeke Hovmand

Vedtægter for Driftsfonden Marjatta – april 2017 m. underskrifter

Vedtægter for Støttefonden – gældende fra 21. januar 2023 (1)

Redegørelse for god fondsledelse 2019
Redegørelse for god fondsledelse 2020
Redegørelse for god fondsledelse 2021
Redegørelse for god fondsledelse 2022
Redegørelse for god fondsledelse 2023

Referat af årsmøde 13. maj 2023.