Bestyrelsen

Bestyrelse:
Marjattas to fonde ledes overordnet af en bestyrelse bestående af:

  • 4 medlemmer valgt af beboere/forældre/pårørende
  • 1 medlem valgt af en af de 4 beliggenhedskommuner på skift
  • 1 medlem valgt af Regionsrådet i Region Sjælland
  • 1 medlem valgt af medarbejderne
  • 1 medlem med antroposofisk indsigt

Bestyrelsen vælges på fondenes årsmøde, som holdes sidst i april hver år.

Marjattas bestyrelser har nu konstitueret sig således:

Formand:
Finn Skovbo Pedersen

Næstformand:
Henrik Studsgaard

Medlem af forretningsudvalget:
Karen Albertsen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Claus Pedersen (Medlem)
Anna Bondo Nielsen (Medlem, valgt af Region Sjælland)
Steen Petersen (Medlem, valgt af Faxe Byråd)
Marko Fribert (Medlem, medarbejdervalgt)
Lisbet Kolmos (Medlem, antroposofisk indsigt)

Suppleanter:
Geerhard Deneken
Simon Skaaning

Årsrapport for  2018 – inkl. erklæring om god fondsledelse. Læs den her.

Redegørelse for god fondledelse – Læs den her.