Kontakter og telefonnr.

Adresse og telefonliste over kontaktpersoner på Marjatta:

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119
CVR.nr. 67278712

Sikkerpost sendes til marjatta@marjatta.dk eller i e-boks.

Ledergruppen

5651 7837 Leder af Marjatta Bernhard Schmitz – bfsc@marjatta.dk
5651 7877 Administrationschef Thomas Meyhoff Crone – tmcr@marjatta.dk
5651 7839 Forstander skolehjemmet Tine Bay Sørensen – tws@marjatta.dk
5651 7847 Forstander Ristolahaven John Bay Sørensen – jbso@marjatta.dk
5651 7800 Forstander Vidarslund Jens Hegli – jphe@marjatta.dk
5650 2190 Forstander SampoVig Mette Bergø – mber@marjatta.dk
5554 0447 Forstander Sofiegården Anne-Grethe Jakobsen ahjk@marjatta.dk
5554 0350 Forstander værkstederne Kristoffer Pedersen kspr@marjatta.dk

56517865 Leder af Uddannelsescenter Marjatta Terje Erlandsen teer@marjatta.dk

 

Administrationen:

Sekretariatet:
5651 7856 Jonas Holmegaard – Afdelingsleder – jonho@marjatta.dk

5651 7860 Sekretær Dorte Bruhn – dosb@marjatta.dk (sikkermail)

5651 7874 Socialpædagogisk konsulent skolehjemmet – Charlotte Reinhart-Nielsen – crein@marjatta.dk

5651 7843 Socialpædagogisk konsulent voksenområdet – Britt Dyrhøj Hansen – embh@marjatta.dk

5651 7889 Sundhedskoordinator – Karin Rodhe – kroh@marjatta.dk

HR/Lønkontoret:
5651 7831 Sarah Gyldenholm – sgyl@marjatta.dk
5651 7858 Anja Marcussen amc@marjatta.dk

Økonomikontoret:
5651 7832 Mette Berner Christensen – Ristolahaven – mebec@marjatta.dk
5651 7862 Charlotte Gyldenholm – Vidarslund – cgyl@marjatta.dk
5651 7861 Karina Nørgaard Larsen – Skolehjemmet – knl@marjatta.dk
5651 7887 Charlotte Hill – Sofiegården – cihi@marjatta.dk
5651 7870 Margit Oreby Hansen – Skolehjemmet – margha@marjatta.dk
5651 7859 Jette Berner Petersen – Værkstederne – jbp@marjatta.dk
5651 7821 Sanne Sjøstrøm – SampoVig – sroh@marjatta.dk
5651 7856 Josephine Strøyer Kruuse Christensen – controller – joschr@marjatta.dk

Bygningsinspektør:
5651 7833 Poul Frederiksen – pdf@marjatta.dk

Bo-grupper på Marjatta Skolehjem, se under Skolehjemmet eller tryk her.

Bo-grupper Voksencentre, se under voksencentre og enkelte afdelinger eller tryk her, for at finde det enkelte center.

 

Bredeshave – Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.
Tlf. 5596 5119

Butik Pilti:
5651 7857 Butik Pilti, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje

Cafe og Service:
5651 7864 Maja Bech – majbe@marjatta.dk, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje

Uddannelsescentret:
5651 7865 Leder af uddannelsescentret Terje Erlandsen – ter@marjatta.dk, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje
5651 7863 Vivi Krüger Sekretær- vkru@marjatta.dk
5651 7868 Lind Einarsdóttir -lein@marjatta.dk
5651 7867 Susanne Friis – susaf@marjatta.dk
5651 7866 Paul Klarskov – pkl@marjatta.dk
5657 7867 Göran Krantz – ugk@marjatta.dk
5651 7881 Charlotte Krantz – cvkr@marjatta.dk

Helsecenter:
5651 7880 Tomas V. Johansen – tuj@marjatta.dk, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje
5651 7872 Lisbet Kolmos – lskl@marjatta.dk