Kontakter og telefonnr.

Adresse og telefonliste over kontaktpersoner på Marjatta:

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119 – Mail: marjatta@marjatta.dk
CVR.nr. 67278712
Ean nr. administrationen 7598002040562 (Ean nr. på den enkelte huse kan findes her)

Sikkerpost sendes til marjatta@marjatta.dk eller i e-boks.

Ledergruppen

5651 7837 Leder af Marjatta – Bernhard Schmitz – bfsc@marjatta.dk
5651 7877 Administrationschef – Thomas Meyhoff Crone – tmcr@marjatta.dk
5651 7839 Forstander Skolehjemmet – Tine Bay Sørensen – tws@marjatta.dk
5651 7814 Forstander Ristolahaven – Per Frederiksen – pfi@marjatta.dk
5651 7800 Forstander Vidarslund – Jens Hegli – jphe@marjatta.dk
5650 2190 Forstander SampoVig – Mette Bergø – mber@marjatta.dk
5554 0372 Forstander Sofiegården – Tina Hyldekvist Lauridsen – tilu@marjatta.dk
5554 0350 Forstander Værkstederne – Kristoffer Pedersen – kspr@marjatta.dk
5651 7865 Leder af Uddannelsescenter Marjatta – Susanne Friis – susaf@marjatta.dk

Administrationen:

Sekretariatet:
5651 7856 Afdelingsleder Jonas Holmegaard – jonho@marjatta.dk
5651 7860 Sekretær Dorte Bruhn – dosb@marjatta.dk (sikkermail)
5651 7874 Socialpædagogisk konsulent skolehjemmet – Charlotte Reinhardt-Nielsen – crein@marjatta.dk

HR/Lønkontoret:
5651 7858 Lønkonsulent Anja Marcussen – amc@marjatta.dk
5651 7808 Lønkonsulent Dennis Schmøde – densc@marjatta.dk
56517831 Lønkonsulent Anja Bentsen – anjbe@marjatta.dk

Økonomikontoret:
5651 7832 Økonomikonsulent Mette Berner Christensen – Ristolahaven – mebec@marjatta.dk
5651 7862 Økonomikonsulent Charlotte Gyldenholm – Vidarslund – cgyl@marjatta.dk
5651 7861  Økonomikonsulent Mette Foged – Skolehjemmet – mfoged@marjatta.dk
5651 7827 Økonomikonsulent Karina Nørgaard Larsen – knl@marjatta.dk
5651 7887 Økonomikonsulent Charlotte Hill – Sofiegården – cihi@marjatta.dk
5651 7870 Økonomikonsulent Margit Oreby Hansen – Kontrakter – Skolehjemmet – margha@marjatta.dk
5651 7859 Økonomikonsulent Jette Berner Petersen – Værkstederne – jbp@marjatta.dk
5651 7821 Økonomikonsulent Sanne Sjøstrøm – SampoVig – sroh@marjatta.dk
5651 7807 Økonomikonsulent Vibeke Skovbo Heuser – Uddannelsescentret – vheu@marjatta.dk
4049 7898 Elev Kira Boisen Møller Skov kias@marjatta.dk

Bygningsinspektør:
5651 7833 Poul Frederiksen – pdf@marjatta.dk

Bo-grupper på Marjatta Skolehjem, se under Skolehjemmet eller Tryk her.

Bo-grupper Voksencentre, se under voksencentre og enkelte afdelinger, eller Tryk her.

 

Bredeshave – Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.
Tlf. 5596 5119

Butik Pilti:
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje –
Mail: pilti@pilti.dk

Tlf.: 5651 7857 – Butik Pilti

Værksteder:

5651 7894 Snesere træværksted
56517892 Snesere metalværksted
56517893 Snesere keramikværksted
56517818 Snesere glasværksted
56517819 Strandhøj gård
56517805 Vidarslund gartneri
56517906 Sofiegården A-værksted
56503622 SampoVig A-værksted
56725402 Vidarslund A-værksted

Cafe og Service:
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje
5651 7864 Maja Bech – majbe@marjatta.dk

Uddannelsescentret:
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.
5651 7867 Leder af uddannelsescentret Susanne Friis – susaf@marjatta.dk
5651 7863 Kontoret Tina Bryggemann Tramp – tintr@marjatta.dk
5651 7843 Socialpædagogisk konsulent voksenområdet – Britt Dyrhøj Hansen – embh@marjatta.dk
5651 7889 Sundhedskoordinator – Karin Rohde – kroh@marjatta.dk
5651 7865 Terje Erlandsen – ter@marjatta.dk
5651 7866 Paul Klarskov – pkl@marjatta.dk
5657 7867 Göran Krantz – ugk@marjatta.dk
5651 7881 Charlotte Krantz – cvkr@marjatta.dk

Helsecenter:
Strandvejen 15, 4733 Tappernøje.

5651 7880 Tomas V. Johansen – tuj@marjatta.dk
5651 7872 Lisbet Kolmos – lskl@marjatta.dk