Marjattas ledelse

Ledergruppen

Leder af Marjatta 
Bernhard Schmitz
bfsc@marjatta.dk

Leder af administrationen
Thomas Meyhoff Crone
tmcr@marjatta.dk

Forstander for Skolehjemmet
Tine Bay Sørensen
tws@marjatta.dk

Forstander på Vidarslund
Jens Påbøl Hegli
jphe@marjatta.dk

Forstander Sofiegården
Anne-Grethe Jakobsen
ahjk@marjatta.dk

Forstander SampoVig
Mette Bergø
mber@marjatta.dk

Forstander for Ristolahaven
John Bay Sørensen
jbso@marjatta.dk

Forstander for værkstederne 
Kristoffer Petersen
kspr@marjatta.dk

Leder af Uddannelses- og Kulturcentret
Terje Erlandsen
teer@marjatta.dk

 

Gruppeledere og værkstedsledere

Skolehjemmet

Gruppeleder Bøgen
René Jakobsen – jrb@marjatta.dk

Gruppeleder Linden
Betina Bonne Lindegaard – bbli@marjatta.dk

Gruppeleder Lærken
Marko Fribert – markf@marjatta.dk

Gruppeleder Birken
Sonja Aagaard – sbaa@marjatta.dk

Gruppeleder Skovbrynet
Tina Møgelgaard Jensen – timj@marjatta.dk

Gruppeleder Skovvænget
Tina Lauridsen – tilu@marjatta.dk

Gruppeleder Kastanjen/NinahNaustHuset
Tina Lauridsen – tilu@marjatta.dk

Gruppeleder i Skolen
Ingegjerd Hegli – ikhe@marjatta.dk

Gruppeleder i Kridthuset
Lone Svenningsen – lsvi@marjatta.dk

Gruppeleder i Fredskov (Mern)
Lone Svenningsen – lsvi@marjatta.dk

 

Voksencentrene 

Ristolahaven 

Gruppeleder Skovhuset
Per Frederiksen – pfi@marjatta.dk

Gruppeleder Damgårdshus
Thor Rafnsson – gur@marjatta.dk

Gruppeleder Fjordhuset
Anne Marie Petersen – apts@marjatta.dk

Gruppeleder Pilehuset
Lisbet Marquardt – lkma@marjatta.dk

Gruppeleder Bøgehuset
Mette Ryom-Røjbek – mry@marjatta.dk

 

Vidarslund

Gruppeleder Sagahus
Mette Grantø Hjort – mailto:mmethj@marjatta.dk

Gruppeleder Bredasblik
Janne Christoffersen – jsch@marjatta.dk

Gruppeleder Gyldenkam
Rina Filiti – rifi@marjatta.dk

Gruppeleder Idunhuset
Katja Alslev – kalsl@marjatta.dk

Værkstedslederleder A-huset
Lidia Foustanou – lbfo@marjatta.dk

 

SampoVig

Gruppeleder på Lærkegården
Marie Jakobsen – marija@marjatta.dk

Gruppeleder Svalebo
Mette Nielsen – mnil@marjatta.dk

Gruppeleder Tranekær
Tine Hougaard Frederiksen – tihf@marjatta.dk

Gruppeleder Vibehuset
Rise Vilbøl – rvil@marjatta.dk

Gruppeleder Nattergalen
Marie Jakobsen – marija@marjatta.dk

Gruppeleder Uglebo
Kim Olsen – kimol@marjatta.dk

Værkstedsleder A-hus SampoVig
Mogens Palm –

 

Sofiegården

Gruppeleder Clarahus
Heidi Sallerup – hsa@marjatta.dk

Gruppeleder Odiliegården
Bettina Profit – bkpr@marjatta.dk

Gruppeledere Mariahaven
Pia Rømer – pir@marjatta.dk

Værkstedsleder A-Huset Sofiegården
Kasper Lund Hansen – kashan@marjatta.dk

 

Værkstederne

Gruppeleder Snesere værkstedet
Per Abildgaard – pajc@marjatta.dk

Gruppeleder Strandhøjgård
Axel Simonsen – axs@marjatta.dk

Gruppeleder Gartneriet – Vidarslund
Lidia Bjørndal Foustanou – lbfo@marjatta.dk