Tilsyn

På denne side kan du finde tilsynsrapporter fra Tilsyn Øst, Styrelsen fra patientsikkerhed samt Næstved kommunes tilsynsrapporter.

Tilsynsrapport for skolen 2020/2021

Tilsynsrapporter Socialtilsyn Øst

  • Tilsynsrapport Værksteder og A-huse december 2023 –Læs den her.
  • Tilsynsrapport Voksencentre december 2023 – Læs den her
  • Tilsynsrapport Skolehjemmet august 2023 – Læs den her

Rapporter  Styrelsen for Patientsikkerhed

Whistleblowerordning

Marjattas whistleblowerordningen kører sammen med Region Sjællands, og administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun. Den kan bruges til alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt – f.eks. strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning og grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen (chikane). Den kan tilgås via dette link: Marjattas whistleblowerordning