Tilsyn

På denne side kan du finde tilsynsrapporter fra Tilsyn Øst, Styrelsen fra patientsikkerhed samt Næstved kommunes tilsynsrapporter.

Tilsynsrapport for Marjatta Skole

Tilsynsrapporter Socialtilsyn Øst

Rapporter  Styrelsen for Patientsikkerhed

Whistleblowerordning

Marjattas whistleblowerordningen kører sammen med Region Sjællands, og administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun. Den kan bruges til alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt – f.eks. strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning og grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen (chikane). Den kan tilgås via dette link: Marjattas whistleblowerordning