Pædagogikken

På Marjatta arbejder vi ud fra den helsepædagogiske og den socialterapeutiske metode samt en dannelseskultur. Metoden har en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hele mennesket med alle dets kompleksiteter. Samtidig forbinder den sig med den omverden og den udvikling, vi alle er en del af.

Grundlæggende hviler hele Marjattas kultur på respekt og værdighed.

Fundamentet er Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede, hvor mennesket beskrives som en krop med sjæl og ånd. Udgangspunktet er, at den indre kerne i personligheden er sund, selv om evnen til udfoldelse er begrænset eller låst af handicappet.

Udviklingshæmmede har erfaringsmæssigt et stort potentiale på det kreative og kunstneriske område. Derfor spiller det kreative og kunstneriske en afgørende rolle i undervisningen. Der arbejdes med en bred vifte af tilbud: skuespil, musik, maling, bevægelse og meget mere.

Derudover har forudsigelighed og genkendelighed en stor betydning for livet i Marjatta Fællesskabet. Forudsigelighed giver tryghed. Derfor har de tilbagevendende årstidsfester og den måde de fejres på indenfor Marjatta Fællesskabet også en stor pædagogisk betydning.