Værdi-, mål- og handlegrundlag

På Marjatta arbejder vi med behandlingstilbud, som er målrettet den enkelte. Vi ser ikke behandling som noget isoleret, ”man går til”. Hos os er hele hverdagen led i en bevidst pædagogisk målrettet behandlingsindsats: Fra strukturen i dagens rytme, over valget af fødevarer, til måden vi spiser sammen på og omgås hinanden.

Marjatta arbejder i det daglige pædagogiske arbejde ud fra et gennemarbejdet Værdi-, mål- og handlegrundlag. Læs det her: Værdi- mål og handlegrundlag

Forældre og pårørende har arbejdet med Værdi-, mål og handlegrundlaget, og du kan læse deres bidrag her. Sammenfatning fra konference med pårørende

Dybfølt respekt
Efter Rudolf Steiners opfattelse har enhver, også handicappede, en indre, sund kerne, som skal udvikles til størst mulig selvstændighed. Denne holdning afspejler en dybtfølt respekt for ethvert menneske. En respekt, som viser sig i det konkrete møde mellem mennesker på Marjatta og i tilrettelæggelsen af dagligdagen, hvor vi lægger vægt på en sund rytme i harmoni med naturen og årstiderne og med sunde leveregler.

Sociale og personlige kompetencer
At have et arbejde handler også om at træne sociale kompetencer. Det gør vi, når flere beboere eller værksteder skal samarbejde om et produkt, når vi holder værkstedsmøder og når vi arbejder sammen om praktiske opgaver som kaffebrygning og rengøring. I pauser og til møder fortæller den enkelte om sine arbejdsopgaver og oplevelser, og vi prøver at støtte og opmuntre nye initiativer og ønsker.

En gang årligt afholdes personlige udviklingssamtaler, som følger samme model som udviklingssamtalerne med værkstedernes medarbejdere.

Kontakt til verden udenfor
Salg af egne produkter fra vores værkstedsbutik, gårdbutik og gartneri giver en bred kontaktflade i det daglige. Vi har også ”Åbent hus”, hvor vi får besøg af mange mennesker fra lokalsamfundet, som får mulighed for at opleve og få kendskab til det arbejdsliv, der ligger bag produkterne. Endelig har vi Marjatta´s årlige julebasar og flere lokale høst- og julemarkeder.

Mange oplever det som betydningsfuldt at være med til at sælge sine egne produkter og opleve, at de værdsættes.

Den kunstneriske proces
Vi vægter, at den enkelte er aktiv i processen, både når der skal læres nyt, og når færdigheder skal holdes ved lige. Stemning og bevægelser skal danne forbillede, da mange beboere ikke kan følge en rent verbal anvisning.

Vi lægger vægt på at have hengivenhed for detaljer i alle gøremål. For eksempel at borddækningen er smuk med lys, blomster, servietter, at knive og gafler ligger pænt, at maden anrettes på fade. Alle beboere deltager i processerne, og målet er herigennem at udvikle selvstændighed og ansvarlighed.

God tid og let stemning
Selvom vi vægter målet, så er processen ligeså vigtig. Derfor gives der god tid til arbejdet uden at fokusere på effektiviteten. Vi ønsker, at alle processer skal foregå i en let stemning, hvor fantasi og humor kan udfolde sig.

Humoren er et godt pædagogisk redskab til at opløse fastlåste situationer, fordi problemet, lille eller stort, pludselig kan ses på en ny måde.