Sjællandske kom forbi – til Marjattas skuespil Kalavala.