Intern specialskole

Marjatta Interne specialskole er et specialundervisningstilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen er normeret til 48 børn og unge, der er 5 – 8 elever i hver klasse. Eleverne visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 4 og skolen har undervisningsoverenskomst med Næstved Kommune.

På skolen arbejdes der helsepædagogisk og socialterapeutisk ud fra Rudolf Steiners menneske billede og Marjattas værdigrundlag. En fast tilknyttet klasselærer varetager den daglige hovedfagsundervisning, faste støtte lærere/ pædagoger er tilknyttet klasserne efter behov.  Undervisningen følger Steinerskolens Læreplan og folkeskolens fagrække og er tilrettelagt i en særligt støttende ramme. Hovedfag er delt op i tre dele, der befordrer det faglige indhold: En rytmisk del, en kunstnerisk bearbejdende del af emnet og en del nyt fortællestof.  I hver af disse dele bestræber læreren sig på at tale hhv. til elevernes tanke/ tænkning, følelse og vilje.

Faglærerne underviser i bevægelse, musik, kreative fag samt håndværk.

”Det er jo netop pædagogikkens ædleste formål, at vække den der gnist i børn…”

Eleverne kan blive tilbudt terapi og individuel behandling. Skolen har en tilknyttet sprogformer/talepædagog, psykomotorisk træner/ terapeut, terapeutisk eurytmist og embodiement terapeut. Der tilkøbes desuden ekstern vejledning efter behov.

Der udarbejdes mål og delmål for den enkelte elev, både for skole og dag- og døgntilbud.  Målene indarbejdes i elevplanen og evalueres hvert år i forbindelse med revisitation, men justeres også løbende i skole og daggruppe/døgngruppe, og når en elev selv udtrykker ønsker for sin udvikling.

 

Skolen har en antimobbestrategi – Læs den her.