Referater

Lokalrådsmøde

Vidarslund d. 16. januar 2020.

 

Kære Lokalrådsmedlemmer

 

Indbydelse til lokalrådsmøde fredag d. 24. januar 2020

Kl. 14.00. til 16.00 i Vidarsalen.

 

Godt Nytår til jer alle sammen.

Jeg håber i er kommet godt ud af 2019 og er kommet godt i gang med 2020.

 

 • Godkendelse af referat fra 15. nov. 2019.
 • Orientering fra formanden v. Susanne Horney

Der har ikke været formandsforum siden sidste møde her om bordet, så der er ikke noget nyt.

 

 • Orientering fra Vidarslund
  • Gyldenkam v. John Sønder

Siden sidste møde (hvor John ”pralede” af et meget lavt sygefravær), har der været en del sygefravær fra to medarbejdere. Det er lidt svært at få enderne til at hænge sammen, da to ud af fem medarbejdere, er meget at mangle.

Ellers går det godt i Gyldenkam.

Thomas fylder 40 på lørdag, og skal holde stor fest i Vidarsalen. Der kommer DJ og skøn mad udefra.

  • Breidablik v. Janne Christoffersen

Janne er fraværende så ikke noget fra Breidablik

  • Idunhuset v. Katja Alslev

Nytårsaften blev holdt i Vidarsalen. Det var en kanon god fest, med god energi. Der var store kjoler, hatte og bordbomber. DJ sørgede for fed musik og dansegulvet var fyldt. Der var beboere fra Breidablik, Idunhuset, Gyldenkam og Ristolahaven.

Der er kommet en ny vikar i Idunhuset. Gosja – dygtig og vellidt af alle i huset.

  • Sagahus v. Mette Bergø

Der har været en del sygdom blandt nogle af beboerne i huset. Det har været hårdt men alle er i gang med hverdagen og ved godt mod.

 • Beboerne:
 • Forældre/ Værge

Vi talte om hvad rollen som lokalrådsmedlem/ Formand indebar og hvilke beføjelser der hører med. Ifølge vedtægter er Lokalrådet et rådgivende organ og har hverken beslutnings kompetence eller ansvar. Der bliver ikke drøftet personsager men der er rum til principielle diskussioner, vidensdeling og sparring. Desuden talte vi om og hvordan Lokalrådet kan imødekomme forældreønsker og forslag og tage dem med i Lokalrådet til diskussion. Det vigtigste vil fortsat være den direkte kontakt mellem forældre, beboer og medarbejder.

 

 • Samarbejde med Myndigheder. Afventer endelig tilsynsrapport fra Tilsyn Øst.
 • Fremtidige møder. Årsmøde d. 16. maj. Skal vi have et Tema. Hvilke forældre ønsker er der? Vi taler om emner som ”Medborgerskab” ” Medicinhåndtering”. I forhold til referater fra lokalrådsmøderne, så lægger vi dem fremover på Marjatta.dk login på beboersiden med Marjattafor som både brugernavn og kodeord. Derunder er der en undermenu med voksencentre/Vidarslund/lokalråd
 • EVT.
 • Vi er i gang med at udarbejde et feriekatalog til beboerne. Der kommer bl.a. tilbud om en tur til Frankrig, Mallorca og Malaga. Der kommer også en tur til Sønder Jylland, samt en rideferie ved vadehavet.
 • KIK festival 2021 skal afholdes i Island. I april i år, er der planlægningsmøde i Island og Vidarslund sender en beboer og en medarbejder.
 • På onsdag har Vidarslunds medarbejdere en temadag om de nye magtanvendelsesregler. Der er kommet nye pr 1.1.2020 og alle skal undervises i dem.
 • Der skal også være fokus på personalepolitikken, særligt med ”venlighed som fremgangsmåde”. Det er hele Marjatta som har fokus på dette i år.
 • Vi skal i 2020 også have APV (Arbejdspladsvurdering)
 • Marjatta havde i tirsdag besøg af en psykolog, Dorthe Birkmose, med en temadag om ”Risikoen for forråelse”. Et meget vedkommende og aktuelt tema, som der var 140 personer, der havde fundet vej til Bredeshave for at høre. Meget inspirerende dag, med masser af refleksion.
 • Lige så langsomt skrider det fremad på tegnebrættet med det nye hus på Sampovig. Der er ved at blive lavet lokalplan i Stevns kommune. Der bliver lige nu samlet erfaringer fra de tidligere byggerier så vi hele tiden optimerer.
 • På Sampovig er forstanderen stoppet 1.1.2020, så de mangler en ny forstander.
 • Kristoffer Petersen har de sidste par år været både leder af værkstederne på Sofiegården, og forstander for alle værksteder. Det er for meget at have ansvar for, så man søger lige nu en leder til værkstedet på Sofiegården, så Kristoffer kan koncentrere sig om rollen som værkstedsforstander.
 • I Ristolahaven har beboerne startet indsamling til det nye fælleshus de skal have. De fik samlet 60.000 ind, og der er kommet 2 mill. indtil videre gennem fondsansøgninger..
 • Marjatta kom ud af 2019 med et lille mindreforbrug på knap 3 %. Det er fordi vi har meget fokus på at administrere økonomi optimalt og at vi har fået nogle værktøjer til at overvåge økonomi bedre. Også sygefravær er blevet mindre.

Med Venlig Hilsen

 

Susanne Horney           Jens Påbøl Hegli

Formand                      Forstander