Voksencentre

Voksentilværelsen bygger på ligeværdighed, rummelighed og anerkendelse for den enkeltes genialitet og særegenhed.

Menneskemødet vægtes højt, når vi mødes i løbet af dagen, hilser vi på hinanden ved at give hånd, dette i respekt og anerkendelse for det andet menneske. Det at blive set af et andet menneske på en hjertevarm måde, at mødes i mødet, giver os mennesker mulighed for at komme til stede i os selv.

Ord og tonefald, blikket og kropsholdningen betyder meget i den anerkendede relation, som vi har til hinanden. Der tales ikke hen over hovedet, den enkelte inddrages altid, så der ikke tales om, men med.

Marjatta har gennem årene udviklet sig til, at blive et livslangt tilbud for de elever og beboere, der kommer til Skolehjemmet. Vi har nu 4 voksenscentre fordelt i området.

  • Ristolahaven i Tappernøje
  • Vidarslund i Vindbyholdt
  • SampoVig i St. Heddinge på Stevns
  • Sofiegården i Næstelsø lidt udenfor Næstved

De 4 voksensteder rummer ialt ca. 100 pladser.

Livet i voksencentrene er en fortsættelse af livet på Skolehjemmet, men med et øget krav om ansvarlighed og selvstændighed blandt beboerne. Hverdagen er opbygget med samme fokus på kreativitet, genkendelighed i tilværelsen og social ansvarlighed, men omdrejningspunktet er nu et arbejdsliv med en videreudvikling af tillærte færdigheder fremfor skolegang og uddannelse.

Hverdagen på voksencentrene starter med fælles morgenmad, individuelle praktiske arbejdsopgaver og morgensamling. Herefter skal beboerne på arbejde eller klare huslige gøremål på den ugentlige hjemmedag. Om eftermiddagen er alle hjemme igen, og der er mulighed for fritidsaktiviteter inden- eller udenfor Marjatta, eller blot samvær med de øvrige beboere i hjemmet. Om aftenen afsluttes dagen med fælles hygge.

Udendørsarealet, omkring de enkelte huse, er anlagt med udgangspunkt i de interesser og behov, husets beboere har.