Ristolahaven

Ristolahaven er navnet på Marjattas voksencenter i Bækkeskov. Husene i Ristolahaven hedder Skovhuset, Bøgehuset, Kvisten, Knasten, Blomsterhuset, Damgårdshus, Fjordhuse, Løvehuset og Pilehuset. Derudover hører landbruget og frilandsgartneriet også til Ristolahaven.

Skovhuset, Blomsterhuset, Fjordhuset og Pilehuset er alle §85 boenheder i henhold til Serviceloven med 6-8 beboere i hvert hus. Derudover er der bygget to selvstændige lejligheder til to beboere i tilknytning til Bøgehuset.

Damgårdshus og Bøgehuset er en §108 boenhed, og her bor der 7 og 6 beboere i hver. Løvehuset er et §108 særtilbud med en enkelt beboer.

Beskæftigelse og aktivitet
Alle beboere i Ristolahaven er beskæftiget på et af Marjattas beskæftigelses- og aktivitetstilbud – enten i Snesere, landbruget og frilandsgartneriet, drivhusgartneriet eller på Sofiegårdens aktivitetsværksteder. Grundet transporttiden er ingen af beboerne beskæftiget på SampoVig.