Værksteder

Marjatta værkstedernes formål er at skabe et arbejdsliv, som er funderet på det fælles værdigrundlag, der gælder for hele Marjatta.

Arbejdslivet er en fortsættelse af det helsepædagogiske, kulturelle og sociale miljø på Marjatta.

Marjatta tilbyder differentierede arbejds- og beskæftigelsestilbud indenfor §103 og §104. Arbejdstilbuddet omfatter forskellige håndværk, servicefag og biodynamisk/økologisk gartneri og landbrug. Arbejdstilbuddene arbejder med at bevare og videreudvikle de færdigheder, som den enkelte har tilegnet sig, samt at stimulere udviklingen af nye færdigheder.

  • Arbejds/dagtilbud Gården – Gården fungerer som et produktionssted og arbejdet er i høj grad årstidsbestemt. Kunderne forventer levering til tiden og at varerne er af god kvalitet.
  • Arbejds/dagtilbud Gartneriet – Gartneriet er et produktionsværksted og arbejdet er årstidsbestemt. Varerne skal leveres og tidsfrister skal overholdes.
  • Arbejds/dagstilbud Snesere værkstedet – Værkstedet er et produktionsværksted, hvor der arbejdes med naturmaterialer som eksemplvis træ, metal, ler og glas.
  • Arbejds/dagtilbud Cafeen – Et serviceværksted, hvor der er kunder, kursister og gæster, som skal serviceres. Der serveres mad, kaffe, te og kage som forinden er tilberedt i køkkenet.
  • Arbejds/dagtilbud Butik Pilti – Butikken er stedet, hvor det er vigtigt at kunne tage imod kunder, være serviceminded, kunne gøre rent og fylde varer på hylder. Se når noget mangler og fylde op.
  • Arbejds/dagtilbud Aktivitetshusene – A-husene er ligeledes produktionsværkstederne, men uden tidspres. Produktionen er meningsfuld og det at skabe noget til gavn og glæde for andre mennesker er betydningsfuldt.

Arbejdet på Marjatta er en meget vigtig del af beboernes tilværelse. Gennem et rigt arbejdsliv med alsidige arbejdstilbud og produktioner fremmer man beboernes selvværd og følelsen af at være en aktiv og nyttig del af samfundet.

Marjatta modtager økologisk arealtilskud tl at omlægge og drive værkstædernes landbrugsarealer biodynamisk og dermed også økologisk. Læs mere her: Økologisk støtte