Gården – Landbrug

Marjatta købte gården Strandhøjgård i 1974. Primært for at skaffe meningsfuld beskæftigelse til de voksne beboere med mange kræfter og trang til virke i fri luft. Men også for at producere sunde fødevarer til køkkenerne på Marjatta.

Fakta om landbruget Strandhøjgård:

  • Økologisk – biodynamisk drift
  • 25 ha jord
  • 13 jersey køer med kalve
  • Kød, grøntsager, frugt, brænde
  • Visioner om får, høns, frilandsgrise
  • 15 beskyttede arbejdspladser (§103)
  • Mulighed for “skæve” arbejdstilbud, oplevelser og frivilligt arbejde

 

Besøgsgård med åben profil
“Strandhøj” er Marjattas landbrug. Gården som ligger naturskønt ud til Præstø Fjord, danner i det daglige rammerne for et beskyttet produktionsværksted for 15 voksne brugere. Her er også pædagogisk aktivitet for børn. Gården drives som et alsidigt biodynamisk landbrug.
Her er der rig mulighed for at leve sig ind i og deltage aktivt i de arbejdsprosesser, der er nødvenlige for at skabe gode sunde fødevarer. Vi følger produkterne fra planten spirer i jorden til fødevarene ender på bordet. Vores fokus er på helheden: Processerne, produkterne, trivslen og miljøet.

Den nære omgang med dyr og planter stimulerer indlevelse og opmærksomhed. De de daglige rutiner brydes og udfordres af årstidstytmen – af vejrets luner – og af dyr og planters behov. Den enkelte kan arbejde alene og fordybe sig i processerne. Men samtidig er det nødvendigt, at vi løfter i flok og tager hensyn til helheden. På den måde styrkes samarbejdet og det sociale engagement. I løbet af arbejdsdagen er faste pauser med til at give rytme og struktur. Her planlægger og evaluerer vi dagens opgaver, og der bliver skabt rum til at det sociale liv kan udfolde sig.

Alle varer produceres efter økologiske og biodynamiske principper. Det betyder selvfølgelig, at der ikke bruges kunstgødning og sprøjtemidler. Derimod bruges der homøopatiske præparater i komposten og jorden, ligesom der plantes og sås på bestemte tidspunkter.

Vi er glade for at få besøg, og vi vil gerne fortælle om, hvad vi laver. Små grupper er altid velkomne, hvis I er mange, vil vi gerne kontaktes først.
I landbruget produceres der mere, end der kan bruges indenfor Marjatta Fællesskabet. Derfor sælges der også til både grossister og private.

Landbruget er i henhold til Serviceloven et tilbud om beskyttet beskæftigelse til beboerne indenfor Marjatta Fællesskabet.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Det modtager Marjattas landbrug Økologisk arealtilskud fra.