Vidarslund

I den lille hyggelige landsby Vindbyholt mellem Præstø og Faxe ligger voksencenteret Vidarslund.

Boenhederne på Vidarslund hedder Breidablik, Sagahus, Gyldenkam og Idunhuset. Derudover er der et lille aktivitetsværksted samt et drivhusgartneri i tilknytning til Vidarslund.

Breidablik og Sagahus er §108 boenheder i henhold til Serviceloven med hhv. 10 og 12 beboere. Gyldenkam og Idunhuset er bofællesskaber med støtte efter servicelovens §85 med hhv 6 og 7 beboere.

Der er i 2017 ibrugtaget en ny bolig på Vidarslund (Sagahus) med plads til 12 beboere. Der er de ældre beboere flyttet ind, og Breidablik er i stedet blevet befolket med nye unge mennesker fra Skolehjemmet.

Beskæftigelse og aktivitet

Alle beboere i Vidarslund er beskæftiget på et af Marjattas beskæftigelses- og aktivitetstilbud – enten i Snesere, landbruget og frilandsgartneriet, drivhusgartneriet, Sofiegårdens aktivitetsværksteder eller Vidarslund eget aktivitetsværksted. Grundet transporttiden er ingen af beboerne beskæftiget på SampoVig