Årsmøde 2021 – Indbydelse til årsmøde 24. april 2021

Kære beboere, forældre, pårørende, værger, medarbejdere og venner af Marjatta.

Marjattas fonde holder i år årsmøde den 24. april kl. 10.00.

Desværre kan det pga. forsamlingsbegrænsningerne som følge af Corona ikke ske ved at mødes fysisk. Så vi holder årsmødet på video.

Deltagelse kræver pga. det elektroniske møde, at vi tilmelder os mødet. Den skal sendes til fond@marjatta.dk senest den 20. april 2021. Derefter sendes link til mødet til alle tilmeldte.

Regnskaberne er som tidligere år ikke helt færdige endnu, men vi håber meget at kunne sende dem ud inden årsmødet. Under alle omstændigheder vil hovedtal blive præsenteret på årsmødet.

Læs mere her: Indbydelse til årsmøde 2021 (003)

Regnskaber 2021 er godkendt af bestyrelsen, MEN endnu ikke layoutmæssigt redigeret eller underskrevet. Dette sker i de kommende uger.

Årsrapport 2020 udkast, Driftsfonden Marjatta

Årsrapport 2020 udkast, Marjattahjemmenes Støttefond