Et dejligt besøg fra Brøderup Ungdomsskole

Mandag den 21. juni, havde Marjatta besøg af Brøderup Ungdomsskole. De unge mennesker skulle traditionen tro overnatte på shelter pladsen i skoven bag Bredeshave.

Vi fik en fantastisk gymnastik opvisning med rytmiske serier og forskellige spring og formationer.

Alt vakte stor begejstring og glæde blandt Marjattas elever, at se den livsglæde og engagement som udfoldede sig blandt de unge mennesker fra Brøderup Ungdomsskole var en fornøjelse.

Vi sætter stor pris på deres tilbagevendende tradition.