Medborgerskab – hvad er Medborgerskab?

Medborgerskab handler om den enkelte borgers rettighed og mulighed for selvbestemmelse og at indgå i fællesskaber.

Hvornår bestemmer jeg? Hvornår bestemmer vi i fællesskab? Hvornår bestemmer andre?

Marjatta har emneuge med alle beboere i næste uge.
Der er udarbejdet en masse tiltag, lege og spil, netop for alle kan inddrages i processen omkring Medborgerskab.

Du vil senere kunne se billeder og film fra dagen her på hjemmesiden.

Socialstyrelsen har på deres hjemmeside skrevet om medborgskab.
Læs mere her:
https://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/medborgerskab

Medborgerskab udspiller sig i en lang række af de fællesskaber, man indgår i som individ – fra det globale til det lokale fællesskab. Og også i de helt nære fællesskaber, som fx på skolen og arbejdet.

 

Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud.

Det handler også om, at den enkelte borger har kompetencer til at gøre brug af disse rettigheder, og i praksis har mulighed for at deltage og være medbestemmende i fællesskaber, fx ved at tage ansvar og bidrage til samfundet ud fra egne forudsætninger. Med andre ord handler medborgerskab om inklusion.

Personer med udviklingshæmning har ofte utilstrækkelige muligheder for at udnytte medborgerskabet. Kendskabet til egne rettigheder er ofte mangelfuldt, og kompetencerne til at handle er begrænsede. Det skyldes ikke blot funktionsnedsættelsen. Det er også en konsekvens af socialiseringen, både i de nære fællesskaber, i uddannelses- og sociale tilbud og i samfundet generelt. Endelig er der ofte tale om, at der ikke findes megen informationsmateriale om borgerens rettigheder og muligheder til personer med udviklingshæmning