Sankt. Michaels dag på Marjatta

Marjatta har traditionen tro holdt Michaels-fest den 29. september. Efteråret er godt i gang og vi ruster os til at gå en mørkere tid i møde. Ærkeenglen Sct. Michael er lysets engel, som står på tærsklen til mørket og med sit sværd hjælper os mennesker i kampen mod det onde. I eventyret bliver vi både præsenteret for det overjordiske væsen Sct. Michael og den jordiske repræsentant Ridder Georg. Deres opgave er at bekæmpe dragen, som symbolisere det onde og skyggesiderne, som vi alle besidder og må bekæmpe med visdom og mod.

På Marjatta er vi igen samlet på Bredeshave. Hvor vi møder Ridder Georg og hilser på ham. Michaels sangen synges i fællesskab og morgenen sluttes med fælles morgenmad. Herefter går alle på Skolehjemmet til posterne som er fordelt ud i Marjattas skønne natur.

Alle på Skolehjemmet er med og mange har glædet sig til denne dag. Der sker en masse spændende ting, man får både udlevet sit mod og sin visdom på de forskellige poster.

De modige har bl.a. mulighed for at gå hen til bålet og se deres uvane i øjnene – den uvane, som netop de har tænkt på og kæmpet med. Nu nedskrevet på et stykke træ, som modigt læses op og brændes af i flammerne. På stenene er skrevet alle de ting man hver især gerne vil blive bedre til, som nu bliver målt og vejet på den store vægt.

Der er også mulighed for at smage drageblod eller bruge følesansen ved at stikke hånden ned i tildækkede spande, her afprøves modet om at mærke efter uden at kunne se hvad der gemmer sig. Endnu en mods prøve er at komme op i højderne, blive hejst op i træerne og ringe med klokken, for at skræmme uhyre væk fra søen. Der er mange flere prøvelser i poster gemt i skoven.