Sct. Michaelsfest på Marjatta

Marjatta har traditionen tro holdt Michaels-fest den 29. september. Efteråret er godt i gang og vi ruster os til at gå en mørkere tid i møde. Ærkeenglen Sct. Michael er lysets engel, som står på tærsklen til mørket og med sit sværd hjælper os mennesker i kampen mod det onde. I eventyret bliver vi både præsenteret for det overjordiske væsen Sct. Michael og den jordiske repræsentant Ridder Georg. Deres opgave er at bekæmpe dragen, som symbolisere det onde og skyggesiderne, som vi alle besidder og må bekæmpe med visdom og mod.

På Marjatta plejer morgenen at starte med morgensamling, hvor alle samles og ønsker hinanden en god dag. Men under hensyntagen til Covid19, har Marjatta valgt ikke at lave større samling og at starte ude i naturen i mindre grupper som plejer at være sammen. Her går  alle til posterne som er fordelt ud i Marjattas skønne natur.

Alle er med og mange har glædet sig til denne dag. Der sker en masse spændende ting, man får både udlevet sit mod og sin visdom på de forskellige poster.

De modige har bl.a. mulighed for at gå hen til bålet og se deres uvane i øjnene – den uvane som netop de har tænkt på og kæmpet med. Nu nedskrevet på et stykke papir, som modigt læses op og brændes af i flammerne.

Der er også mulighed for at smage drageblod og se lunser af dragens kød. Hjælpe en stakkels kone med at få sin stemme igen, ved igen og igen at vise sit mod. Blive hejst i tips i træerne, udtænke snedige planer om at få vægtskålen til at stå lige i sin vægt og meget, meget mere.

Se billederne herunder af den skønne dag.